Ingyenes szállítás 18 000 Ft feletti rendelés esetén.

Versenyszabályzat - OPI 40. Évforduló

Az alábbi feltételek szabályozzák az OPI márka fogyasztói verseny feltételeit az OPI-termékek ajándékkészlete miatt, 31.990 Ft összegben (a továbbiakban: „verseny”). Ezek a teljes szabályok az egyetlen kötelező érvényű dokumentum, amely szabályozza a nyereményjáték feltételeit.

 

Ezeket a teljes szabályokat a szervező írásbeli módosítások formájában módosíthatja.

A verseny szervezője a Sirowa Hungary Kft. székhelye: 1117 Budapest, Alíz u. 4., cégjegyzékszám: 01-09-300316, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba (a továbbiakban: „szervező”).

 

I. A verseny időtartama

A verseny 2021. január 4-től 2021. október 10-ig tart. A verseny 10 versenyfordulóra oszlik. Az egyéni versenyek az alábbiak szerint oszlanak meg:

 • Január - 2021. január 04-31.
 • Február - 2021. február 01-28.
 • Március - 2021. március 01-31.
 • Április - 2021. április 01-30.
 • Május - 2021. május 01-31.
 • Június - 2021. június 01-30.
 • Július - 2021. július 01-31.
 • Augusztus - 2021. augusztus 01-31.
 • Szeptember - 2021. szeptember 01-30.
 • Október - 2021. október 01-31.

 

II. A verseny helyszíne

A versenyre a hivatalos Instagram @opi_hungary oldalon kerül sor.

Verseny résztvevői

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes, nyilvános Instagram felhasználói fiókkal rendelkezik.

Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes, a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult. A versenyzők Instagram profiljának nyilvánosnak kell lennie.

A versenyző ismételten részt vehet a versenyen. Minden fordulóban legfeljebb egy győzelmet nyerhet.

 

Versenyleírás

A versenyzőknek két fotót kell közzé tenniük, egy posztban a nyilvános Instagram-profiljukon.

A posztnak tartalmaznia kell az adott hónap 4 ikonikus körömlakk / géllakk vagy Infinite Shine színe közül egy általuk választott fényképét és az azonos árnyalatú lakkozott köröm fényképét. A bejegyzést #opi40ee #-gel kell megjelölni, továbbá meg kell jelölni az adott árnyalat nevének #-jét és az @opi, @opi_hungary fiókokokat.

A hónap árnyalatai rendszeresen elérhetők a https://www.opinails.hu/40-evfordulo/

 

A nyertesek kiválasztása

A nyerteseket minden verseny fordulójának befejezése után választják ki 7 munkanapon belül.

A nyerteseket mindig az adott hónap kijelölt influencere választja ki. A versenyzők a poszt feltöltésével teljes mértékben elfogadják a verseny feltételeit.

A nyerteseket a @opi_hungary hivatalos Instagram fiókból küldött közvetlen üzenetben értesítjük nyereményeikről.

 

Győzelem

A verseny teljes várható nyereményének száma 30 ajándékkészlet OPI termékekkel, összértékük 1.000.000 Ft. (Május-október közötti versenyidőszak esetén érvényes).

Minden versenykörben 10 ikonikus ajándékcsomag kerül kiosztásra, csomagonként 31.990 Ft értékkel.

1 nyertes ajándékkészlet a következőket tartalmazza:

 • 1x OPI Klasszikus Körömlakk Bubble Bath 15 ml
 • 1x OPI Klasszikus Körömlakk I´m not Really a Waitress 15 ml
 • 1x OPI Klasszikus Körömlakk Mod About You 15 ml
 • 1x OPI Klasszikus Körömlakk Gelato on My Mind 15 ml
 • 1x OPI Klasszikus Körömlakk Don´t Bossa Nova Me Around 15 ml
 • 1x OPI Klasszikus Körömlakk Let´s Be Friends 15 ml
 • 1x OPI Klasszikus Körömlakk Tile Art to Warm Your Heart 15 ml
 • 1x OPI Klasszikus Körömlakk Lincoln Park After Dark 15 ml
 • 1x OPI Klasszikus Körömlakk Less is Norse 15 ml
 • 1x OPI Klasszikus Körömlakk Big Apple Red 15 ml

A nyereményeket a szervező eljuttatja a nyerteseknek a megadott magyarországi címre történő kézbesítéssel.

Ha a nyertes a kapcsolatfelvételtől számított 30 napon belül nem közli a szervezővel szállítási címét, a nyeremény elvész.

 

Kizárás a versenyből

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek. A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat.

Azok a személyek, akik nem felelnek meg a versenyen való részvétel feltételeinek, vagy akik a verseny szabályait megszegve cselekszenek, nem vesznek részt a versenyen. Ha bármilyen okból kiderül, hogy az előző mondattal ellentétben olyan személy került be a versenybe, aki nem felel meg az ezen a versenyen való részvétel feltételeinek, őt kártérítés nélkül kizárják a versenyből.

A résztvevőt kizárják a versenyből olyan költségek vagy károk megtérítése nélkül, amelyek a résztvevőnél felmerülhetnek, ha a szervező csalás vagy tisztességtelen magatartás, vagy a jó erkölcs vagy a verseny szabályai ellen elkövetett magatartás észlelését vagy alapos gyanúját tapasztalja - egy ilyen résztvevő vagy bármely résztvevő, vagy más személy, akinek segítette a résztvevőt a versenyen való részvételben, vagy - versenyen díjat nyerni.

 

III. Záró rendelkezések

A szervező bármikor jogosult a verseny szabályainak megváltoztatására, rövidítésére, meghosszabbítására, törlésére vagy módosítására. A verseny feltételeinek és szabályainak változása esetén ezt írásban, számozott kiegészítők formájában és az alábbi weboldalon teszik közzé.

 

Azokat az ajándékcsomagokat, amelyeket a verseny partnerei nem adnak ki a versenyzőknek, elveszítik az ajánlatkérő javára, amely jogosult dönteni további felhasználásukról.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a bejelentett nyereményeket hasonló típusú és megfelelő értékű nyereményekkel helyettesítse, és megváltoztassa a nyeremények átadásának feltételeit.

 

Nem lehet nyereményt cserélni vagy pénzbeli juttatásra váltani, valamint a versenyben vagy a nyereményben való részvételt törvényes úton érvényesíteni.

 

A szervező fenntartja a jogot, hogy a versenyre vonatkozó minden kérdést saját belátása szerint eldöntsön. Abban az esetben, ha kétség merül fel a verseny feltételeinek egyes résztvevők általi teljesítésével kapcsolatban, a bizonyítási teher a résztvevőket terheli. 

 

Ellentmondás esetén a promóciós anyagokban meghatározott versenyszabályok vagy azok egyes részei és a teljes versenyszabályok szövege között e teljes versenyszabályok szövege az irányadó. A promóciós vagy egyéb fogyasztási cikkekre vonatkozó szabályok rövidített szövegét a teljes versenyszabályzatnak megfelelően kell értelmezni.

 

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

 

A teljes szabályzat eredeti példányát a verseny idejére a honlapon teszik közzé, a https://www.opinails.hu/40-evfordulo/ link alatt.

 

Budapest, 2021.május 01

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.