Ingyenes szállítás 18 000 Ft feletti rendelés esetén.

Adatkezelési tájékoztató

I. Bevezetés

1. Az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően a Sirowa Hungary Kft. mint adatkezelő az alábbi tájékoztatást nyújtja a Sirowa Hungary Kft által üzemeltetett opinails.hu weboldallal (továbbiakban úgy kerül hivatkozásra, mint: Weboldal) kapcsolatosan folytatott adatkezelésről a weboldalt felkereső és azon terméket vagy szolgáltatást vásárló, illetve hírlevélre feliratkozó vagy megkeresést küldő természetes személy felhasználóknak. (a továbbiakban úgy kerül hivatkozásra, mint Felhasználó).

2. Felhasználói fiókot a Weboldalon kizárólag a Sirowa Hungary Kft által jóváhagyott fogyasztónak nem minősülő vállalkozások képviselői tudnak létrehozni, akik szavatolják, hogy az adott egyéni vállalkozás, gazdasági társaság vagy egyéb szervezet vonatkozásában.

 

II. Az Adatkezelő neve és elérhetőségei

1. Az adminisztrátor feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az adminisztrátor a megrendelésének teljesítése alapján szerzett:

 • Adatkezelő neve: Sirowa Hungary Kft.
 • Székhely: 1138 Budapest, Tomori utca 32.
 • Cégjegyzékszám: 01 09 300316
 • Adószám: 25989757-2-41
 • Email: hu.sirowa@sirowa.com

(továbbiakban úgy kerül hivatkozásra, mint: Adatkezelő vagy Sirowa)

Az adatkezelő által nem került kinevezésre adatvédelmi tisztviselő.

 

III. A Weboldal adatkezeléseinek céljai, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, címzettjei:

1. Felhasználói fiókra vonatkozó adatkezelés

 • Adatkezelés célja: Felhasználói fiók létrehozása és üzemeltetése a Weboldalon, rendelési adatok és számlák megtekintési lehetőségének biztosítása, felhasználó vállalkozásnak járó kedvezmények érvényesítése
 • Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)
 • Kezelt adatok köre: Vállalkozás kapcsolattartójának neve, email címe, telefonszám, felhasználónév, jelszó.
 • Adatkezelés időtartama: A Vállalkozás és az Adatkezelő között létrejött szerződés megszűnését követő 5 éves időtartamig.
 • Adatkezelés címzettjei: A vállalkozó képviselőjének neve és kapcsolattartási adatai nem kerülnek továbbításra harmadik felek részére.
 • Az adatszolgáltatás alapja/elmaradásának következményei: A kötelezően megadandó adatok hiányában az Adatkezelő nem tudja a felhasználói fiókot létrehozni és kezelni, adott esetben pedig nem tudja a felhasználói fiók létezéséhez tartozó szolgáltatást teljesíteni/kedvezményeket biztosítani és kapcsolatot tartani a Vállalkozással illetve annak képviselőjével.

2. Felhasználói fiókkal rendelkező felhasználó vonatkozó adatkezelés termékrendelés esetén

 • Adatkezelés célja: A felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználó webshop megrendelés teljesítése a Felhasználó és az Adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléshez szükséges személyes adatok feldolgozása, amelyek a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükségesek;
 • Adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)
 • Kezelt adatok köre: Teljes Név, telefonszám, lakcím, szállítási cím,;számlázási és fizetési adatok
 • Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 év, kivéve a számlázási adatokat, amely esetben 8 év. (Lásd a 3.4. pontot bővebben)
 • Adatkezelés címzettjei: A személyes adatok olyan alvállalkozók részére továbbíthatjuk, amelyek részt vesznek a termékek, szolgáltatások nyújtásában azok kifizetésének teljesítésében vonatkozó szerződés alapján, e-shop üzemeltetési szolgáltatásokat (Shoptet) és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak az e-shop üzemeltetésével kapcsolatban, egyéb marketing szolgáltatásokat nyújtanak. Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik országba nem továbbít.
 • Az adatszolgáltatás alapja/elmaradásának következményei: A kötelezően megadandó adatok hiányában az Adatkezelő nem tudja az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatást/terméket nyújtani, vagy a szolgáltatást teljesíteni, leszállítani

3. Nem regisztrált felhasználóra vonatkozó adatkezelés termékrendelés esetén

 • Adatkezelés célja: Webshop megrendelés teljesítése a Felhasználó és az Adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléshez szükséges személyes adatok feldolgozása, amelyek a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükségesek
 • Adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)
 • Kezelt adatok köre: Teljes Név, telefonszám, lakcím, szállítási cím, számlázási és fizetési adatok
 • Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 év, kivéve a számlázási adatokat, amely esetben 8 év. (Lásd a 3.4. pontot bővebben)
 • Adatkezelés címzettjei: A személyes adatok olyan alvállalkozók részére továbbíthatjuk, amelyek részt vesznek a termékek, szolgáltatások nyújtásában azok kifizetésének teljesítésében vonatkozó szerződés alapján, e-shop üzemeltetési szolgáltatásokat (Shoptet) és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak az e-shop üzemeltetésével kapcsolatban, egyéb marketing szolgáltatásokat nyújtanak.
 • Az adatszolgáltatás alapja/elmaradásának következményei: A kötelezően megadandó adatok hiányában az Adatkezelő nem tudja az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatást nyújtani, tehát nem tudja például a felhasználói fiókot létrehozni és kezelni, vagy a szolgáltatást teljesíteni.

 4. Számlázási adatok megőrzése

 • Adatkezelés célja: Szolgáltatások ellenértékének számlázása
 • Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c pont)
 • Kezelt adatok köre: Név, cím, számlázási és fizetési adatok;
 • Adatkezelés időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott bizonylatok megőrzésére vonatkozó határidőig, tehát 8 évig. A személyes adatok megőrzési idejének lejárta után az adatkezelő törli a személyes adatokat.
 • Adatkezelés címzettjei: A személyes adatok olyan alvállalkozók részére továbbíthatjuk, amelyek részt vesznek a termékek, szolgáltatások nyújtásában azok kifizetésének teljesítésében vonatkozó szerződés alapján, e-shop üzemeltetési szolgáltatásokat (Shoptet) és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak az e-shop üzemeltetésével kapcsolatban, egyéb marketing szolgáltatásokat nyújtanak. Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik országba nem továbbít.
 • Az adatszolgáltatás alapja/elmaradásának következményei: A kötelezően megadandó adatok hiányában az Adatkezelő nem tudja az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatást nyújtani, tehát nem tudja például a felhasználói fiókot létrehozni és kezelni, vagy a szolgáltatást teljesíteni.

5. Hírlevél, reklámajánlat küldése

 • Adatkezelés célja: Reklámajánlatok, akcióról szóló tájékoztatások küldése elektronikus úton az arra feliratkozó felhasználók vonatkozásában
 • Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
 • Kezelt adatok köre: Teljes Név, email cím
 • Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A személyes adatok megőrzési idejének lejárta után az adatkezelő törli a személyes adatokat.
 • Adatkezelés címzettjei: Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik országba nem továbbít.
 • Az adatszolgáltatás alapja/elmaradásának következményei: Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, ha Ön nem adja, meg hozzájárulását vagy azt visszavonja, úgy nem tudunk Önnek hírlevelet vagy egyéb reklámajánlatot küldeni.

Reklámküldemények és ajánlatok küldése céljából az Adatkezelő kizárólag az Ön külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén kezeli az adatokat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az érintett felhasználó a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Adatkezelő 2. pontban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére az Adatkezelő a továbbiakban reklámküldeményt küldjön.

Az Adatkezelő automatizált egyedi döntéseket hoz a GDPR 22. cikke értelmében. Ön a hírlevélre történő feliratkozással kifejezett beleegyezését adta az ilyen adatkezeléshez.

 

6. Online kapcsolatfelvétel az érintett által

 • Adatkezelés célja: Az érintett weboldalon feltett kérdésének megválaszolása az ügyfélszolgálat által
 • Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
 • Kezelt adatok köre: Email cím, név, tárgy, üzenet és bármilyen adat, amelyet megkeresésében részünkre megküld, nyilvánosságra hoz.
 • Adatkezelés időtartama: a kapcsolat felvételtől számított maximum 30 nap. A személyes adatok megőrzési idejének lejárta után az adatkezelő törli a személyes adatokat.
 • Adatkezelés címzettjei: A személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik felek részére.
 • Az adatszolgáltatás alapja/elmaradásának következményei: Ha Ön nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy nem tudjuk az Ön megkeresését érdemben vizsgálni.

 

IV. A Felhasználó, mint az adatkezeléssel érintett természetes személy jogai illetve azok érvényesítése

1. A Felhasználók, mint érintettek jogai

Az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg a személyes adatok kezelésének vonatkozásában:

 • Hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Az érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni. Az Érintett jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen tájékoztató tartalmaz. (GDPR 15. cikk alapján)
 • Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje. (GDPR 15. és 18. cikk alapján)
 • Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapja), és ha a törlés feltételei fennállnak, törli az adatokat. Törlés esetében az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat az Adatkezelőn keresztül eljutott. (GDPR 17. cikk alapján)
 • Korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi, az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra, de az érintett igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy az érintett a tiltakozási jogával ért az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő tájékoztatja valamennyi címzettet a korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték.
 • Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket másik adatkezelőnek továbbítsa (vagy továbbíttassa az adatkezelővel, ha ez technikailag megvalósítható). Ez a jog abban az esetben illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. (GDPR 20. cikk alapján)
 • Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke (ideértve a profilalkotást is). (GDPR 21. cikk alapján) Az Adatkezelő direkt marketing(hírlevél, reklámajánlatok küldése) és profilalkotási tevékenységével kapcsolatban az érintett bármikor tiltakozhat.
 • Hozzájárulás visszavonásának joga: Az érintett jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor és ingyenesen visszavonni. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

2. A Felhasználók jogainak érvényesítése

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Az Adatkezelő helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölték. Ha az Adatkezelő az érintett kérésének nem tud eleget tenni, erről az érintettet 30 napon belül tájékoztatja.

Az érintett Felhasználó adatkezeléshez kapcsolódó jogait az Adatkezelő jelen tájékoztató 2. pontjában meghatározott elérhetőségein gyakorolhatja. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes jogosultságok részben vagy egészben korlátozottak lehetnek. Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdés esetén keressen minket bizalommal.

Amennyiben az érintett falhasználónak panasza merül fel, vagy jogellenes adatkezelést tapasztal, illetve ennek gyanúja álláspontja szerint fennáll, az alábbi jogok illetik meg:

 • Az Adatkezelőhöz fordulhat a jelen tájékoztató 2. pontjában meghatározott elérhetőségein, tehát mailt írhat illetve postai levelet is küldhet (ez utóbbi esetben kérjük, írják a borítékra, hogy adatvédelmi megkeresés).
 • Bírósághoz fordulhat. A bíróságok illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: birosagok.hu
 • Panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Webcím: www.naih.hu, Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu),

 

V. Egyéb rendelkezések

1. Adatfeldolgozók igénybevétele

A személyes adatok kezelését az adatkezelő végzi, de a szerződések teljesítése, a webshop üzemeltetése, reklámajánlatok küldése céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére, akik az Adatkezelő alvállalkozóiként járnak el és egyes adatokat kezelhetnek.

Egyéb másik szoftverszolgáltatások és alkalmazások feldolgozója, amelyeket azonban az adminisztrátor jelenleg nem használ.

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni. Az adatfeldolgozási tevékenység során az adatokat az adatfeldolgozók munkavállalói ismerhetik meg.

Az adatfeldolgozók neve és elérhetősége végett kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen adatkezelési tájékoztató 2. sz. pontjában rögzített elérhetőségeinken.

 

2. Adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő az adatokat a technológia állásának leginkább megfelelő információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az érintett által a regisztráció során létrehozandó felhasználói fiók az érintett által megadott jelszóval védett. Az Adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelőnél az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg a 3. pontban meghatározott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

 

3. Záró rendelkezések

A megrendelés online megrendelőlapról történő elküldésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja. Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy ellenőrzi a hozzájárulást az online űrlapon keresztül. A hozzájárulás ellenőrzésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének jelen tájékoztatóban rögzített feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja.

Az Adatkezelő jogosult ezen feltételek megváltoztatására. Ezeknek a feltételeknek az új verzióját közzéteszik a weboldalukon, és ezzel egyidejűleg e feltételek új verzióját elküldjük Önnek arra az email címre, amelyet a felhasználói fiók létrehozásakor megadott.

 

Hatályos 2021. május 25. napjától

Verzió: 2021/1.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.